004

Asiakas tekee tilauksen haluamallaan tavalla Siiloon

Valmiit työt kirjataan Siiloon. Siilo lähettää laskun tilaajalle sekä laskee työntekijän palkan.

Siilosta saa johdon raportit

Siilo on palveluyrityksen hallintajärjestelmä

Työhakemukset siirtyvät suoraan Siiloon

Siilo välittää työvuorot sopiville työntekijöille

Valmiit työt kirjataan Siiloon. Siilo lähettää laskun tilaajalle sekä laskee työntekijän palkan.