Siilon toiminta

 

 

 

Käytä sivun oikeassa ja vasemmassa laidassa olevia nuolia navigoidaksesi Siilon toiminnallisuuksien välillä.

contactdude

1. Siilo asiakkailenne

Asiakas tilaa palvelun haluamallaan tavalla. Tilaus siirtyy automaattisesti SIILOon.

tilaus

Hyödyt

 • Monipuoliset palvelun tilaamiskanavat
 • Työn suorittamisen ajankohdan toivominen
 • Nopea tilauksen vahvistus
 • Työn suorittajan tietojen katselu ennen työvuoroa
 • Palautteen antamisen helppous
 • Kommunikoinnin helpottuminen

Ominaisuudet

 • Työvuorojen tilaaminen omalla käyttöliittymällä, kotisivuihin integroidulla lomakkeella tai perinteisin keinoin eli vaikka puhelimella
 • Työvuoroon tulevan työntekijän perustietojen katselu
 • Työvuoron suorittamisen vahvistaminen (jos sallitaan)
 • Omien tilauksen näkeminen
 • Palautteen antaminen palvelusta
 • Jaettujen dokumenttien näkeminen
 • Asiakkaan liittymä toimii tietokoneella, tabletilla tai kännykällä

 

 

 

2. Siilo työntekijöilenne

SIILO löytää automaattisesti työhön soveltuvat työntekijät ja avaa vuoron haluttaessa myös työntekijöiden varattavaksi

tilaus

Hyödyt

 • Mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihin
 • Työtuntien helppo kirjaaminen
 • Oman työaikakalenterin hallinta
 • Välitön palaute omasta työstä
 • Palkkakuitit ja muut dokumentit tallessa yhdessä paikassa
 • Kommunikoinnin helppous

Ominaisuudet

 • Vapaiden työvuorojen varaaminen
 • Työtuntien kirjaaminen
 • Tehdyn työvuoron vahvistaminen (jos sallitaan)
 • Oman käytettävyyskalenterin hallinta
 • Jaettujen dokumenttien näkeminen
 • Loppuasiakkaan palautteen näkeminen
 • Työntekijän liittymä toimii myös tietokoneella, tabletilla tai kännykällä

3. Siilo yrityksellenne

Kun työ on valmis, SIILO tekee asiakkaalle laskun ja laskee työtekijän palkan ottaen huomioon mahdollisesti käytettävät TES säännöt.

tilaus

Hyödyt

 • Nykyisten asiakkaiden nopeampi, parempi, ja virheettömämpi palveleminen aina tilauksesta laskutukseen
 • Hallinnointityön merkittävä väheneminen, henkilökunta voi keskittyä uusien asiakkaiden hankkimiseen

Ominaisuudet

 • Asiakkaiden ja työntekijöiden perustietojen selaaminen ja hallinta (rekisterit)
 • Työvuorojen luominen ja hallinta
 • Työtuntien kirjaaminen
 • Soveltuvan vapaan työntekijän automaattinen löytäminen tilattuun työvuoroon
 • Työntekijöiden käytettävyystietojen näkeminen
 • Kommunikointi asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa
 • Työvuoron palkkatietojen ja hinnoittelutietojen automaattinen laskeminen
 • TES sääntöjen ja erinäisten muiden lisien ja kulujen hallinta
 • Työhakijoiden tietojen hallinta

4. Siilo yrityksenne johdolle

Myös liikkeenjohdon raportit ovat vaivattomasti saatavilla.

johto

Hyödyt

 • Yrityksen operatiivisen toiminnan reaaliaikainen seuraaminen
 • Yrityksen toiminnan ennustettavuus

Ominaisuudet

 • Myyntiraportit
 • Palkkaraportit
 • Poissaoloraportit
 • Kateraportit
 • Palauteraportit

5. Siilo rekrytoinnin apuna

SIILO helpottaa myös rekrytointia. Työnhakijan tiedot siirtyvät automaattisesti SIILOon.

tilaus

Hyödyt

 • Hakemuksiin liittyvän hallinnointityön merkittävä väheneminen
 • Työnhakijoiden kaikki tiedot yhdessä paikassa

Ominaisuudet

 • Työhakemukset automaattisesti SIILOon kotisivuilla olevan lomakkeen kautta
 • Työhakemusten käsittely
 • Haastattelujen tiedot suoraan hakijan tietoihin
 • Työnhakijan voi haastattelun jälkeen helposti klikata työntekijäksi